บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 
     

ระเบียบการปลูกสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด มีแบบบ้านมาตรฐานที่มีเอกลักษณ์ของการดีไซน์ สวยงาม พร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอย ให้เลือกร่วม 30 แบบ และรับสร้างตามแบบของท่านที่ออกแบบมาแล้ว โดยมีแบบพิมพ์เขียว สมบูรณ์พร้อมสร้าง สถาปนิกขายของบริษัทฯจะเป็นผู้ดูแล ให้คำแนะนำ ชี้แจงรายละเอียดในทุกขั้นตอนการปลูกสร้าง

การเตรียมที่ดินปลูกสร้าง

•  ที่ดินต้องอยู่ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี หรือระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ไม่เกิน 300 กิโลเมตร (ในการปลูกสร้างต่างจังหวัด บริษัทฯจะพิจารณาจากงบประมาณการปลูกสร้าง เป็นกรณีไป )

•  ที่ดินต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำและท่อเมนประปาผ่าน

•  ที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์ หากที่ดินมิใช่กรรมสิทธิ์ของท่าน จะต้องมีหนังสือให้คำยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน

•  ที่ดินต้องถมและปรับระดับให้เรียบร้อยก่อนการปลูกสร้าง พร้อมมีที่พักคนงานและที่เก็บกองวัสดุ

•  หากที่ดินของท่านอยู่ในโครงการ ต้องมีค่าผ่านทาง ค่าประกันความเสียหาย หรืออื่นๆ รวมทั้งถ้าไม่ให้คนงานพักอาศัยในโครงการ ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระ และจัดหาที่พักให้คนงาน

ขั้นตอนการปลูกสร้างแบบมาตรฐาน

•  บริษัทฯมีทีมขายที่มีความรู้ทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี ดูแลให้คำแนะนำในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน จำนวนสมาชิก และงบประมาณ

•  หลังจากเลือกแบบบ้านแล้ว อาจมีการปรับแก้ไขแบบเพิ่มเติม บริษัทฯ ยินดีทำแบบแปลน วางผัง แจ้งราคาประเมินในการเปลี่ยนแปลงให้ทราบงบประมาณคร่าวๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

•  ฝ่ายขายจะนำท่านชมผลงานที่หน่วยงานจริง เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานการทำงาน คุณภาพของวัสดุ ฝีมือ ในขณะเดียวกันฝ่ายขายจะเข้าไปสำรวจที่ดินของท่านเพื่อวางแผนการทำงาน

•  เมื่อตัดสินใจให้โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ สร้างบ้านให้กับท่าน ท่านต้องทำสัญญาจองปลูกบ้าน โดยการวางเงินมัดจำ 60,000 บาทสำหรับแบบมาตรฐาน และท่านต้องจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการติดต่อขออนุญาตปลูกสร้างกับหน่วยงานราชการต่อไป

•  ในขณะเดียวกัน ฝ่ายขายจะนัดท่านเพื่อชี้แจงรายการวัสดุก่อสร้างตามแบบที่เลือก และคุยรายการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะแจ้งราคาพร้อมจัดแบบบ้านเพื่อให้ท่านยืนยัน ซึ่งจะเป็นขั้นตอนการเซ็นสัญญา และทำการก่อสร้างบ้านเป็นลำดับต่อไป

การชำระเงิน

งวดที่ 1 ชำระ 15% ของค่าก่อสร้าง

เมื่อวันเซ็นสัญญา

งวดที่ 2 ชำระ 25% ของค่าก่อสร้าง

เมื่อเสร็จงานตอกเสาเข็ม, ฐานราก, หล่อคานคอดิน เทพื้น คสล. ส่วนที่นั่งบนคาน ( on beam ) ของชั้นล่าง

งวดที่ 3 ชำระ 25% ของค่าก่อสร้าง

เมื่อเสร็จงานหล่อเสาชั้นล่าง, คานชั้นบน, ปูพื้นและเทคอนกรีตพื้นชั้นบน, หล่อเสาชั้นบน, คานชั้นหลังคา และวางโครงหลังคารอบบน

งวดที่ 4 ชำระ 20% ของค่าก่อสร้าง

เมื่อเสร็จงานมุงหลังคารอบบน , งานก่ออิฐทั้งหมด , ติดตั้งเฉพาะวงกบประตู - หน้าต่างที่เป็นไม้ และเดินท่อประปาภายใน

งวดที่ 5 ชำระ 10% ของค่าก่อสร้าง

เมื่อเสร็จงานมุงหลังคารอบล่าง , งานไฟฟ้า , ฉาบปูนทั้งหมด , ฝ้าเพดาน , ปูกระเบื้องเคลือบภายในห้องน้ำ , ติดตั้งเฉพาะบานหน้าต่างและกระจก

งวดที่ 6 ชำระ 5% ของค่าก่อสร้าง

เมื่อเสร็จงานปูผิวพื้น , ติดตั้งสุขภัณฑ์ , สี และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงิน ได้ตามความเหมาะสม

การรับประกัน

•  รับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี โดยทำการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ฟรี

•  รับประกันงานโครงสร้างของตัวบ้าน 5 ปี ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนด

•  รับประกันการไม่รั่วซึมของหลังคา 5 ปี

•  ดูแลและป้องกันปลวก 3 ปี นับจากฉีดครั้งแรกในระหว่างก่อสร้าง โดยเข้าตรวจเช็คทุก 6 เดือน

Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน