บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 
โฟร์พัฒนากรุ๊ป>เสริมทักษะสัมพันธ์องค์กร กับ อ.วิรัช สื่อสุวรรณ
โฟร์พัฒนากรุ๊ป>สุขใจด้วยการแบ่งปัน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สมุทรสงคราม
โฟร์พัฒนากรุ๊ป>ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน ต.คลองโคน
โฟร์พัฒนากรุ๊ป จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 1
กีฬาสีเชื่อมความสัมพันปี 2012
จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2012
โฟร์พัฒนากรุ๊ปใส่ใจ...คัดแยกขยะก่อนทิ้ง...
โฟร์พัฒนากรุ๊ปเยี่ยมเยียนน้องๆ
โฟร์พัฒนากรุ๊ป อบรมสัมมนา
โฟร์พัฒนากรุ๊ป จัดเลี้ยงปีใหม่
โฟร์พัฒนากรุ๊ป ตรวจสุขภาพประจำปี 2556
บริษัทโฟร์พัฒนากรุ๊ปมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ช่างประจำหน่วยงาน
ค่ำคืนแห่งความสุข One White Stand
 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน