หลายๆมุมในบ้านนี้ น่าอยู่มาก
​ทำใหม่ สวยเลย
ส่วนหนึ่งของงานต่อเติมที่โครงการบ้านเดี่ยว เศรษฐสิริ วัชรพล